Het Leefstijlakkoord Venray is een gezamenlijke inspanning van ruim tachtig organisaties, instellingen, bedrijven, verenigingen en evenementen om bij te dragen aan een duurzaam fitter, gezonder en vitaler Venray. Met het Leefstijlakkoord geeft Venray invulling aan het Nationaal Sportakkoord en Preventieakkoord. Het Leefstijlakkoord Venray is op 7 november 2019 officieel ingediend en inmiddels goedgekeurd door het ministerie van VWS. Dat betekent dat Venray in twee termijnen financiële middelen krijgt om het Leefstijlakkoord uit te voeren.

Ambities

Venray wil in 2022 de gemeente zijn waar de gezondste jeugd en de gelukkigste senioren van Limburg wonen en leven. Daarnaast wil de gemeente de duurzame inzetbaarheid van werknemers van Venrayse bedrijven vergroten. Dat zijn de eerste drie ambities van het Leefstijlakkoord Venray.

Landelijke primeur

Venray heeft in het Leefstijlakkoord een landelijke primeur: het is de eerste gemeente van Nederland waar álle grote supermarktketens zich verbinden aan een campagne om inwoners en met name jongeren op het gebied van voeding te begeleiden naar een gezonde(re) leefstijl.

Trots op Venray

Wethouder Anne Thielen is er trots op dat zoveel partners de handen ineen hebben geslagen om samen werk te maken van een gezonder en vitaler Venray. “Dat is ook precies waar het Leefstijlakkoord voor is bedoeld. Dit is geen verhaal van de gemeente, maar van alle partners samen. En dat Venray de eerste gemeente van Nederland is waar álle grote supermarktmerken zich verbinden aan een campagne, vind ik geweldig. Ook dat maakt me trots.”

Werkbijeenkomsten in januari 202


Sportformateur Maurice Ambaum gaat in januari met alle 10 de projecten om tafel om de voortgang te bespreken en werkafspraken te maken, met als doel dat de projecten zelfsturend worden. Er komt een nieuwe organisatie die de projecten gaat monitoren en voor de financiële verantwoording zorgt.

Symposium

 

De resultaten van het onderzoek naar het ‘geluksgevoel’ en de resultaten van het gezondheidsonderzoek van de GGD onder de jeugd in Venray zijn tijdens een symposium op woensdag 23 oktober 2019 in Hotel Asteria – Zaal Zeven bekend gemaakt. Tevens werd die avond het Leefstijlakkoord Venray gepresenteerd en toegelicht. Het Leefstijlakkoord is begin november ingediend bij het ministerie en inmiddels goedgekeurd.