Het Leefstijlakkoord Venray is een gezamenlijke inspanning van ruim tachtig organisaties, instellingen, bedrijven, verenigingen en evenementen om bij te dragen aan een duurzaam fitter, gezonder en vitaler Venray. Met het Leefstijlakkoord geeft Venray invulling aan het Nationaal Sportakkoord en Preventieakkoord. Het Leefstijlakkoord is begin november 2019 ingediend bij het ministerie van VWS en inmiddels goedgekeurd. In april 2021 is het Leefstijlakkoord uitgebreid met een Preventieakkoord. Ook dat is inmiddels goedgekeurd. Dat betekent dat Venray de komende jaren financiële middelen van het ministerie van VWS krijgt, zodat de betrokken partners het Leefstijlakkoord (gecombineerd Sportakkoord en Preventieakkoord) kunnen uitvoeren.

Host City Nationale Sportweek

Inspiratiesymposium human energy

Maatschappelijke waarde van sport

Lid voor het leven

Stoptober met persoonlijke videoboodschap

Straatstickers Leefstijlakkoord

Sportakkoorden Festival Leefstijlakkoord

Start Campagne Rookvrij

Supermarktsafari