Het Leefstijlakkoord Venray is een gezamenlijke inspanning van ruim tachtig organisaties, instellingen, bedrijven, verenigingen en evenementen om bij te dragen aan een duurzaam fitter, gezonder en vitaler Venray. Met het Leefstijlakkoord geeft Venray invulling aan het Nationaal Sportakkoord en Preventieakkoord. Het Leefstijlakkoord is begin november 2019 ingediend bij het ministerie van VWS en inmiddels goedgekeurd. In april 2021 is het Leefstijlakkoord uitgebreid met een Preventieakkoord. Ook dat is inmiddels goedgekeurd. Dat betekent dat Venray de komende jaren financiële middelen van het ministerie van VWS krijgt, zodat de betrokken partners het Leefstijlakkoord (gecombineerd Sportakkoord en Preventieakkoord) kunnen uitvoeren.

Ambities

Venray wil in 2022 de gemeente zijn waar de gezondste jeugd en de gelukkigste senioren van Limburg wonen en leven. Daarnaast wil de gemeente de duurzame inzetbaarheid van werknemers van Venrayse bedrijven vergroten. Alle openbare locaties in Venray zijn in 2022 rookvrij. In Venray is het aantal rokende jongeren en volwassenen in 2023 met 2% verminderd (als tussenstap naar een rookvrije generatie in 2040). In Venray is het alcoholgebruik onder jongeren in 2023 met 3% verminderd.

Landelijke primeur

Venray heeft in het Leefstijlakkoord een landelijke primeur: het is de eerste gemeente van Nederland waar álle grote supermarktketens zich verbinden aan een campagne om inwoners en met name jongeren op het gebied van voeding te begeleiden naar een gezonde(re) leefstijl.

Route met straatstickers

Met ingang van maandag 11 april 2022 zijn alle projecten van het Leefstijlakkoord Venray via straatstickers op het Schouwburgplein in het centrum van Venray te bekijken. Wil jij ook iets betekenen voor het Leefstijlakkoord Venray? Scan de QR-code op de straatstickers, lees de ambities en meld je aan!

Werkbijeenkomsten in
september 2022

Nu de coronamaatregelen verder versoepeld zijn en steeds meer mensen gevaccineerd zijn, zullen de werkgroepen hun werkzaamheden hervatten. In april 2022 staat de herstart van de werkzaamheden gepland.

Centrale rol voor jongeren in Venray

Na het lokaal Sportakkoord in 2019 heeft Venray in april 2021 ook een lokaal Preventieakkoord gesloten. Een centrale rol is daarin weggelegd voor jongeren in Venray. Leerlingen van Gilde Zorg & Welzijn gaan een ‘begin niet met roken campagne’ ontwikkelen voor leerlingen van de basisscholen en brugklassen in Venray. Jongeren gaan zelf aan de slag om alcoholvrij bier te brouwen als alternatief voor bier met alcohol. In 2021, 2022 en 2023 wordt een ‘0.0% bierfestival’ georganiseerd.