Ambities

In het Leefstijlakkoord Venray hebben de partners de volgende ambities geformuleerd:

  • Venray wil in 2022 de gemeente zijn waar de gezondste jeugd van Limburg woont en leeft;
  • Venray wil in 2022 de gemeente zijn waar de gelukkigste senioren van Limburg wonen en leven, waarbij de focus ligt op het snijvlak van bewegen en sociale contacten;
  • De duurzame inzetbaarheid van werknemers van Venrayse bedrijven wordt vergroot (gezonde werkvloer);
  • Inclusief sporten en bewegen in een positieve en veilige (sport)omgeving voor mensen voor wie dat niet vanzelfsprekend is en belemmeringen vanwege fysieke of mentale gezondheid wegnemen;
  • Versterken duurzame en vitale sportverenigingen;
  • Venray wil in 2022 een zichtbaar rookvrije gemeente zijn als het gaat om openbare locaties;
  • Venray wil het aantal rokende jongeren en volwassenen in 2023 met 2% verminderen (als tussenstap naar een rookvrije generatie in 2040);
  • Venray wil het alcoholgebruik onder jongeren in 2023 met 3% verminderen.