De 13 projecten Leefstijlakkoord
Venray

1.
Alle grote supermarktketens hebben zich verbonden aan een campagne om inwoners en met name jongeren op het gebied van voeding te begeleiden naar een gezonde(re) leefstijl. Eerste gezamenlijke project in 2020 wordt de Supermarkt Safari.

2.
Kraamzorg en een supermarkt (PLUS Van Dijck) gaan een leefstijlprogramma ontwikkelen voor aankomende en prille ouders en hun baby (inclusief workshops gezond koken).

3.
Fysiotherapiepraktijken gaan in 2020 alle 70-plussers in de gemeente Venray uitnodigen voor een gratis leefstijlscan met leefstijladvies. Dat zal plaatsvinden in hun praktijken. Ze plannen zelf wanneer en in welke frequentie. Via de gemeente Venray worden de 70-plussers aangeschreven en uitgenodigd. Met dit project accentueren de fysiotherapeuten ook hun rol in Venray als het gaat om preventie en om antwoord te geven op maatschappelijke vraagstukken als gezond(er) oud worden, zelfredzaamheid en het tegengaan van eenzaamheid. Sportverenigingen ontwikkelen speciale arrangementen voor senioren in het kader van de leefstijlscan en het leefstijladvies.

4.
Zorginstellingen en sportaanbieders starten samen een proeftuin: Multi Sports Club Venray. Mensen met een verstandelijke beperking en/of met een psychiatrische kwetsbaarheid kunnen lid worden van de club, zo wekelijks sporten uitproberen bij reguliere sportaanbieders, met als doel om uiteindelijk lid te worden van een reguliere sportclub. Maandelijks ook een sociale activiteit en veel aandacht voor een gezonde(re) leefstijl. Zorgaanbieders zorgen voor begeleiding tijdens de trainingen. De trainingen worden verzorgd door reguliere sportaanbieders in Venray.

5.
Bedrijven adopteren jonge leefstijlambassadeurs in het primair onderwijs: leerlingen van basisscholen gaan leeftijdsgenoten informeren over en enthousiasmeren voor een gezonde(re) leefstijl.

6.
Tien Venrayse aanbieders op het gebied van leefstijl hebben de krachten gebundeld in een Leefstijlclub, die de duurzame inzetbaarheid van werknemers wil vergroten.

7.
Maandelijks wordt een voetbalcafé gehouden waarbij senioren en mensen met (beginnende) dementie bijeenkomen om aan de hand van voetbalplaatjes (voetballers + momenten uit de historie van SV Venray, VVV-Venlo en Nederlands Elftal) en voetbalattributen met elkaar in gesprek gaan. De plaatjes en attributen zitten in een ‘reiskoffer’, die iedere bijeenkomst wordt meegenomen. Oud-spelers van SV Venray en VVV-Venlo het café bezoeken. Het voetbalcafé is een sociale activiteit (tegengaan eenzaamheid) én een moment om ‘geheugen te trainen’.

8.
We stellen vrijwilligers in de gelegenheid om opleidingen te volgen die de KNVB aanbiedt aan (toekomstige) bestuurders van sportverenigingen om zo bij te dragen aan sterke sportverenigingen. Let wel: niet alleen voor voetbalclubs! De opleiding van de KNVB is bedoeld voor (toekomstige) bestuurders van alle sporttakken.

9.
Kinderopvangorganisatie ’t Nest, SPOVenray en Venray Beweegt investeren in een leefstijlcoach die met ingang van januari 2020 op basisscholen en kinderopvangcentra in Venray aan de slag gaat met de leefstijl van de leerlingen.

10.
In Venray gaan we een pilot starten waarin sporters de energie die ze opwekken tijdens een work-out, kunnen toevoegen aan hun eigen energienetwerk. Op deze wijze werken ze aan hun vitaliteit én reduceren ze hun energierekening. Past bovendien bij de duurzaamheidambities van de gemeente Venray.

11.
Venray gaat alle locaties die al rookvrij zijn en gaan worden, zichtbaar maken door de fysieke uiting ‘rookvrij’ eraan te verbinden. In 2022 dienen alle openbare locaties in de gemeente Venray rookvrij te zijn. De Gemeente Venray gaat onderzoeken of het mogelijk is rookvrij als voorwaarde te stellen voor het verkrijgen van subsidie.

12.
Leerlingen van Gilde Zorg & Welzijn (MBO opleiding) ontwikkelen een campagne om jeugd uit de basisschoolleeftijd en de brugklas te stimuleren om niet te gaan roken. Door en voor jongeren dus. De campagne start in het schooljaar 2021-2022 en kent een looptijd van twee jaar. Het is geen ‘stoppen met roken’ campagne, maar een ‘niet beginnen met roken’ campagne.

13.
Om het alcoholgebruik onder jongeren terug te dringen, wordt ingezet op het meer nuttigen van alcoholvrij bier, als een aanlokkelijk alternatief. Jongeren vanaf 18 jaar worden gestimuleerd en gefaciliteerd om hun eigen 0.0% bier te brouwen. Dat krijgt het karakter van een challenge. In Venray wordt in 2021, 2022 en 2023 een ‘0.0% bierfestival’ georganiseerd, waarbij bezoekers kunnen proeven en beoordelen.

Het Leefstijlakkoord Venray in de media

Overzicht 
Straatstickers