Symposium

De resultaten van het onderzoek naar het ‘geluksgevoel’ en de resultaten van het gezondheidsonderzoek van de GGD onder de jeugd in Venray zijn tijdens een symposium op woensdag 23 oktober 2019 in Hotel Asteria – Zaal Zeven bekend gemaakt. Tevens werd die avond het Leefstijlakkoord Venray gepresenteerd en toegelicht. Het Leefstijlakkoord is begin november 2019 ingediend bij het ministerie van VWS en inmiddels goedgekeurd. In april 2021 is het Leefstijlakkoord uitgebreid met een Preventieakkoord. Ook dat is inmiddels goedgekeurd. Dat betekent dat Venray de komende jaren financiële middelen van het ministerie van VWS krijgt, zodat de betrokken partners het Leefstijlakkoord (gecombineerd Sportakkoord en Preventieakkoord) kunnen uitvoeren.
De volgende bijeenkomst vindt plaats op 9 januari 2023.